Menu
Marcin Zaręba

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Inżynierii Lądowej. Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej od majstra, inżyniera, kierownika budowy do dyrektora budowy. Sprawował funkcje zarządcze w spółkach jako dyrektor oddziału, prokurent. Brał udział w realizacji wielu obiektów budowlanych o funkcji biurowej, mieszkaniowej i publicznej. Jako dyrektor budowy z ramienia generalnego wykonawcy prowadził budowę Stadionu Narodowego w Warszawie i Dworca Kolejowego Łódź Fabryczna.

Dominik Mierzejewski

Dr. hab. prof. UŁ, kierownik Ośrodka Spraw Azjatyckich UŁ (uniwersyteckiego think-tanku), kierownik Zakładu Azji Wschodniej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ; studia języka chińskiego na Shanghai International Studies University (1999 – 2000 i 2003 – 2004), stypendium Jana Karskiego przyznawane przez American Center for Polish Culture, staż w the Heritage Foundation w Waszyngtonie (2003), staż w Chińskiej Akademii Nauk (2010-2011, Pekin), członek organizacji międzynarodowych: Association for Asian Studies, European Association for Chinese Studies , European International Studies Association oraz członek zespołów redakcyjnych “Azja-Pacyfik” (rocznik) oraz “Journal of Contemporary Eastern Asia” (Austria/Korea Południowa), publikacje m.in. w China Policy Institute na Uniwersytecie Nottingham, w pracach zbiorowych wydawanych przez Routledge, Rowman and Littlefield oraz periodykach „China: An International Journal” czy “Journal of Contemporary Eastern Asia”.

Marcin Obijalski

Dyrektor Biura ds. Rewitalizacji. Absolwent Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi. Posiada tytuł licencjata ze specjalizacji Integracja Europejska oraz tytuł magistra ze specjalizacją Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Ukończył podyplomowe studia z zakresu Prawa Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego.

W latach 2002-2006 członek Zarządu Towarzystwa Inicjatyw Europejskich, wchodzącego w skład Komitetu Monitorującego Narodowy Plan Rozwoju. W latach 2003-2007 certyfikat akredytacji przy Krajowym Systemie Przygotowań do Funduszy Strukturalnych.

Od 2008 roku ekspert w zakresie oceny projektów w dziedzinie Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych (ocena ponad 250 projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

Od 2012 roku ekspert opiniodawca do spraw oceny strategii wdrażania projektów innowacyjnych oraz walidacji produktów finalnych w obszarze Dobre rządzenie oraz Zatrudnienie i Integracja Społeczna przy Centrum Projektów Europejskich.

W latach 2012 – 2013 Zastępca Dyrektora w Wydziale Budynków i Lokali UMŁ, odpowiedzialny m.in. za realizację programu remontowego „Mia100 Kamienic” obejmującego kompleksowe remonty kamienic komunalnych. Dyrektor powstałego w październiku 2013 r. Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta (obecna nazwa „Biuro ds. Rewitalizacji”) odpowiedzialnego za realizację Programu „Mia100 Kamienic” oraz przygotowanie i koordynację procesu rewitalizacji, w tym wdrożenie regulacji wynikających z ustawy o rewitalizacji z października 2015 roku.

Od 2015 roku ekspert ds. oceny projektów w ramach PO WER przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Centrum Projektów Europejskich.

Jarosław Żak

Dyrektor ds. operacyjnych spółki Hatrans. Absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Łódzkiej oraz Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, ukończył studium menedżerskie MBA.

W ramach piastowania stanowiska dyrektora ds. operacyjnych zajmuje się kreowaniem rozwiązań biznesowych, współpracą z partnerami zewnętrznymi, negocjacjami handlowymi oraz wdrażaniem rozwiązań logistyczno-celnych.

Uczestniczył w opracowywaniu koncepcji funkcjonowania terminala multimodalnego w ramach koncepcji OBOR (ang. One Belt One Road).

Zdzisław Stoszek

Zastępca dyrektora projektu Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK S.A. Od początku kariery zawodowej, czyli od 1980 r. związany z koleją w regionie łódzkim. Zaczynał pracę na stanowisku dyżurnego ruchu, od którego poprzez różne stanowiska związane z eksploatacją kolei doszedł do stanowiska dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Łodzi. Jednym z największym kontraktów, którymi kierował była modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, która w dwóch etapach miała wartość 2,7 mld zł.

Obecnie kieruje projektem „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec”. Wartość szacunkowa projektu około 2 100 mln PLN netto. Prelekcja będzie poświęcona realizacji projektu budowy dworca multimodalnego Łódź Fabryczna z punktu widzenia zamawiającego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Błażej Moder

Dyrektor EC1 Łódź – Miasto Kultury. EC1 Łódź jest instytucją kultury prowadzoną przez Urząd Miasta Łodzi i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Instytucja mieści się w zrewitalizowanej  XX – wiecznej elektrociepłowni. W ramach EC1 działają trzy główne centra o charakterze kulturalnym: Narodowe Centrum Kultury Filmowej, Centrum Nauki i Techniki, Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej. Warte 100 mln euro przedsięwzięcie  jest jednym z największych projektów kulturalnych realizowanych obecnie w Polsce. Przed objęciem funkcji dyrektora EC1, zarządzał programem pn. „Nowe Centrum Łodzi”, będąc odpowiedzialnym m.in. za koordynację, realizację oraz rozwój tego programu.

Posiada tytuł magistra Stosunków Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. W 2014 roku znalazł się w gronie 40 młodych europejskich liderów uczestniczących w programie „40under40”.

Jest członkiem rady Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego a także Towarzystwa Mont Pelerin.

Andrzej Wasilewski

Absolwent Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył również studia inżynierskie na kierunku Organizacja i Technika Transportu Kolejowego Politechniki Warszawskiej. Z koleją związany jest od 30 lat.

W latach 2008- 2013 był dyrektorem Łódzkiego Zakładu Przewozów Regionalnych.

Od marca 2013 prezes zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.

Jakub Oczkowski

Dyrektor kontraktu przy projekcie Trasa W-Z. Absolwent Politechniki Rzeszowskiej na kierunku budownictwo, o specjalności konstrukcje budowlane i inżynierskie, budowa i utrzymanie mostów. Członek Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Posiada wieloletnie doświadczenie jako kierownik robót mostowych oraz kierownik budowy.

Projektował i budował m. in. Trasę Górną, w tym jeden wiadukt drogowy i jeden kolejowy.

Włodzimierz Galus

Dyrektor kontraktu przy projekcie Stadionu Widzewa, absolwent Politechniki Lubelskiej na kierunku budownictwo ze specjalnością drogi, ulice, lotniska. Posiada wieloletnie doświadczenie jako kierownik budowy.

Był m. in. kierownikiem robót mostowych na całym kontrakcie i kierownikiem budowy mostu przez Wisłę podczas budowy I etapu obwodnicy Puław oraz kierował budową wielu innych mostów i wiaduktów na terenie całej Polski.

Anna Kochman-Mikołajczyk

Manager z doświadczeniem w zakresie kierowania zespołami wsparcia sprzedaży i obsługi klienta oraz projektami optymalizacyjnymi i wdrożeń systemów IT.

Certyfikacja PRINCE2 i AgilePM.

Obszary specjalizacji:

Katarzyna Kamińska

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi oraz Podyplomowego Studium Prawa Pracy na Uniwersytecie Warszawskim.  

Od 5 lat związana z obszarem wynagrodzeń i benefitów. W JTI odpowiedzialna za politykę wynagrodzeń, systemy motywacyjne oraz benefity pracownicze. Od 2016 roku aktywny wolontariusz PMI PC.  Współorganizator dwóch edycji Kids Camp w oddziale warszawski, w 2016 roku team leader odpowiedzialny za przygotowanie programu, w 2017 zastępca kierownika projektu.

 

Wiktor Kostrzewski

Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi  na kierunku informatyka i studiów podyplomowych z zarządzania projektami w Głównej Szkole Handlowej w Warszawie. Certyfikowany specjalista SQL Server 2008 – Implementation and Maintenance oraz CCNA. Od ponad 5 lat związany z branżą IT. W tej chwili student Clark University w Łodzi, Master of Science in Professional Communication & MBA – Information Systems.

Jego pasją są nowe technologie i zarządzanie. W wolnych chwilach piszę bloga lub udziela się jako wolontariusz.

Na co dzień pracuje jako administrator wsparcia technicznego w firmie ABB. Aktywny członek w strukturach PMI od 2016 roku.

Magdalena Walczak

Highly motivated and proactive Scrum Master (PSM I) with a passion for Project Management.

Open to people and new experience life enthusiast. Trainer, coach and psychologist who degree completed in 4 different countries (Belgium, POland, POrtugal and Germany).

To PMI has joined in October 2016.

 

Aleksander Czerwiński

Posiada 10-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami oraz rozległą wiedzę o finansach i bankowości poparta doświadczeniem. Bardzo dobra znajomość metodologii zarządzania projektami (TenStep, PMI). Doświadczenie w realizacji projektów wdrożeniowych, w tym systemów CRM.

Posiada biegłą znajomość MS Office w tym MS Project. Doskonałe umiejętności organizacji pracy i umiejętność zarządzania zespołem. umiejętności analityczne i zdolność do wdrożenia skutecznych rozwiązań.

Tadeusz Zabierowski

Motivating leader and executive consultant with developed organizational and interpersonal skills. Experienced in managing geographically distributed, multi-disciplinary international Projects and customer teams. Proven results in Project & Business Management, Process Improvement and Team Leadership. Effective negotiator & problem solver. In all roles recognized for professional attitude and ability to accomplish results keeping focus on the team and value delivered. Successfull in applying lean and agile approach to maximize operational efficiency. Project Management mentor & trainer. PMP and PRINCE2 and ISO certified. Volunteer.

Specialties:
• Executive Management
• Strategy Management & organization development
• Project Office and Portfolio Management (PMO & PPM)
• Project audits and recovery
• Program and Project Management of CRM and SAP solutions
• Agile Project Management
• Sourcing Management
• Management training & coaching

My motto: When going gets tough, the tough get going.

Challenges open new possibilities that would not have been even considered before.

Monika Zielinska – Mysior

Monika ukończyła Wydział Filologii Angielskiej Uniwersytetu Łódzkiego, posiada też Dyplom Magistra Zarządzania tej samej uczelni oraz Dyplom CAAE z Uniwersytetu Jean Moulin III w Lyonie, odpowiednik MBA.

Konsultant, dyrektor zarządzający firmy doradztwa personalnego Gravet Consulting. Przed rozpoczęciem pracy w Gravet Consulting przez 10 lat zdobywała doświadczenie na stanowiskach wyższych i specjalistycznych, głownie w marketingu i operacjach, w firmach i usługowych i produkcyjnych.

Od 2004 roku z sukcesem zarządza projektami w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, przede wszystkim projektami rekrutacyjnymi na stanowiska wyższe i specjalistyczne w firmach z kapitałem polskim i zagranicznym.

Od ponad 4 lat sympatyk PMI, związana z łódzkim oddziałem.

Maciej Harcej

I’m Product Owner in Cybercom Poland for one of Ericsson products and Vice President at Project Management Institute Poland Chapter Lodz Branch.

I work with Ericsson products since 2007. Scrum teams that I’ve lead developed software for Site Routers in Radio Access Network.
Earlier I was responsible for documentation in RAN and for programming Mobile Switching Centres for Ericsson.

I’m interested in new technologies, internet marketing (especially marketing in social media), e-business. I enjoy travelling.

Specialties: Telecommunication:
– GSM, UMTS, LTE

Operating systems:
– MS Windows, Linux, Solaris.

Programming:
– Assembly language, Funadamentals of Java Programming – Cisco Cerftificate, Pascal, Basic.

Other: XML, MS Office, Adobe Illustrator, IBM Rational ClearCase, HTML, UML

Lucyna Pietruszka
Barbara Daranowska
Radosław Chwiałkowski
Dorota Szczakowska

Dorota Szczakowska

Supply Chain Professional with interest & experience in projects concerning Logistics & ERP systems implementation.

Specialties:

 • Team Management
 • Change Management
 • Knowledge Transfer
 • Business Process Improvement
Ewa Wódz
Radosław Kowal

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II na kierunku informatyka i studiów podyplomowych z zarządzania projektami na Politechnice Łódzkiej. W strukturach PMI PC Lodz Branch od 2016 roku. Od ponad 5 lat związany zawodowo z branżą IT jako tester oprogramowania. Pracował w metodykach kaskadowych jak również skalowanych metodykach zwinnych. Posiada certyfikat PRINCE2. Zainteresowany tematyką zarządzania projektami. Na co dzień pracuje jako tester oprogramowania.

Kamil Rogodziński

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego studiów licencjackich na kierunku logistyka. Obecnie student powyższego kierunku studiów magisterskich. Związany zawodowo z branżą IT od 2014 roku, na co dzień pracujący w firmie specjalizującej się w bezpieczeństwie IT pełniąc funkcję Asystenta Zarządu.  W strukturach PMI PC Łódź Branch od 2016 roku. Zainteresowania dzieli wśród szeroko rozumianego biznesu poprzez tematykę rozwoju osobistego aż do różnego rodzaju nowinek.

Joanna Wardęcka
Łukasz Bałczewski

Jestem certyfikowanym project managerem PMP i PRINCE2. Specjalizuję się w projektach technicznych. Dzięki międzynarodowemu wykształceniu oraz konsekwentnie zdobywanemu doświadczeniu miałem przyjemność pracować z wieloma dużymi i międzynarodowymikorporacjamiw różnych krajach i kulturach. Prowadziłem projekty warte wiele milionów funtów brytyjskich oraz polskich złotych, obarczone dużą odpowiedzialnością i presją czasu. W pracy przestrzegam etyki zawodowej i zawsze staram się osiągnąć cel jako zespół, kładąc nacisk na zrozumienie wagi projektu i jego znaczenia dla organizacji czy klienta.

Pracuję wydajnie, z uśmiechem twarzy i ciągłym nastawieniem na osiągnięcie założonych celów.

Mirosław Dąbrowski

Agile & Lean Coach. Konsultant oraz architekt rozwiązań IT z bogatym 13 letnim doświadczeniem w informatyce (początki jako programista JEE/PHP oraz Webmaster). Życie zawodowe związany z inżynierią oprogramowania (web, mobile, ecommerce, enterprise). Posiada 5 lat międzynarodowego doświadczenia jako Agile Coach oraz 8 lat doświadczenia w inżynierii oprogramowania. Wspierał i prowadził dziesiątki zespołów programistycznych. Autor narzędzia do badania dojrzałości projektów zwinnych. Przez ostatnie 11 lat szkolił, coachował zespoły oraz realizował projekty z i dla: ABB, ABC Data, Arvato, Asseco, Atena, Bank BPH, Bank WBK, Capgemini, Codesushi, Comarch, Deutsche Bank Polska, IDEO, Infovide-Matrix, ING, Interia, Kemira, Macoscope, Media-Saturn (Media Markt oraz Saturn), Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Nokia Siemens Networks, Oracle, Orange, PGE, Scania, Sopra Steria, Sygnity, Tieto, Tauron, UBS, Unity, Volvo IT, ZUS i wielu innych.

Międzynarodowy anglojęzyczny trener, wykładowca, autor i prelegent

Anglojęzyczny, międzynarodowy trener z szerokiego obszaru zarządzania (zarówno tradycyjne oraz zwinne) oraz IT (programowanie, testy, bezpieczeństwo, audyt). Posiada 11 lat aktywnej praktyki trenerskiej w ramach której przeszkolił ponad 5000 osób w Europie. Pełni rolę Master trenera w kilku międzynarodowych organizacjach. Odpowiada za rozwój kadry trenerskiej. Wiodący autor 50 akredytowanych szkoleń. Akredytowany trener PRINCE2, PRINCE2 Agile, MSP, MoP, P3O, ITIL, MoV, M_o_R, AgilePM, OBASHI, ASL2, BiSL i wielu innych standardów.

Autor wielu artykułów z dziedziny zarządzania projektami. Prelegent na polskich i zagranicznych konferencjach z obszarów Agile. Twórca 50+ interaktywnych map myśli nt. zarządzania oraz IT (ponad 2mln odwiedzin i 150.000 polubień): www.miroslawdabrowski.com.

Osiągnięcia

 • Wiodący ambasador konsorcjum DSDM International, jedyny w Polsce DSDM Agile Trainer-Coach
 • Ambasador konsorcjum ASL BiSL Foundation, tłumacz stadardów ASL i BiSL
 • Ekspert merytoryczny AXELOS. Tłumacz standardu PRINCE2 Agile
 • Finalista prestiżowego międzynarodowego konkursu Agile Awards w kategoriach:
  • Najlepszy zespół stosujący metodykę DSDM/AgilePM
  • Wkład w promocję metodyki DSDM/AgilePM na świecie